ติดต่อเรา


ชื่อบริษัท                                     บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด
ที่อยู่/ที่ตั้งของโรงงาน                     49/22 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ประเภทของอุตสาหกรรม                 ผลิตถุงพลาสติก
ชื่อ-สกุลของผู้ประสานงาน               คุณ ปาลิตา คะประสิทธิ์
ชื่อ-สกุลของผู้รับผิดชอบข้อมูล         คุณ สุวรรณ ลำแดงสุด
ระยะเวลาติดตามผล                       1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558
จำนวนพนักงาน                            321 คน ณ ธันวาคม 2558

 

ชื่อบริษัท                   บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีแบค จำกัด
ที่อยู่/ที่ตั้งโรงงาน        49/22 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
วันที่รายงานผล           25 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลาติดตามผล     1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558